Homepage

Hart voor Houten

Het centrum als gangmaker!

Coalitie Hart voor Houten

Tien culturele, maatschappelijke en commerciële partijen schetsen hun visie op het centrum van Houten.

Het centrum als gangmaker!

De gemeente Houten staat voor een grote groeiopgave. Dit is het moment om onze identiteit en visie voor de toekomst te bepalen. Tien culturele, maatschappelijke en commerciële partijen hebben zich verenigd in de coalitie Hart voor Houten. Zij hebben gezamenlijk nagedacht over vragen als: op welke plekken willen wij onze stad laten groeien?; hoe zorgen wij voor nieuwe verbindingen?; en hoe kan het centrum meegaan in de groei van de stad? In de visie nemen wij u graag mee in antwoorden op deze vragen. De stedenbouwkundige visie sluit nauw aan bij de Ruimtelijke Koers die de gemeente kort geleden bekend maakte.

Waarom doen we dit?

De gemeente Houten staat voor een grote groeiopgave. Aan de bestaande 20.000 woningen worden 4.000 tot 5.000 woningen toegevoegd (Ruimtelijke koers, Gemeente Houten). Deze groeispurt betekent een belangrijke verandering voor Houten, voor de fysieke leefomgeving en daarmee ook voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

Wat willen we bereiken?

Wij geloven dat Houten in de toekomst een dynamische samenleving moet zijn waar iedereen zich zijn leven lang thuis voelt. Wij als coalitie willen ons inzetten voor een vitale leefstad met een levendig en inspirerend centrum. Een centrum dat ruimte biedt voor zo’n 1.300 tot 1.500 extra woningen voor meerdere doelgroepen zijn. Waar culturele, maatschappelijke en commerciële functies gemixt zijn en elkaar versterken. Een bruisende ontmoetingsplek met iconische trekkers, waar mensen trots op zijn. Houten met een eigen identiteit vol levenslust en dynamiek. Kortom, een centrum dat een stad als Houten verdient.

Hoe nu verder?

De visie geeft richting aan de toekomst voor het centrum en nodigt uit om verder met elkaar in gesprek te gaan over ontwikkelingen in het centrumgebied.
Dit doet de coalitie Hart voor Houten graag samen; met de gemeente en de
bewoners, met bezoekers en organisaties uit het centrum en de omgeving. Wij zijn dan ook benieuwd naar uw mening!

Contact

Voor vragen neem contact op via info@hartvoorhouten.nl